Torniquets d'accés, mitjà i cos sencer TR 8300

Ref: CA-TQ-M-8300

DESCRIPCIÓ

Molinet giratori motoritzat de mitja altura per a la canalització i control de pas.
Es diferencia dels altres models de torniquets per les seves mesures exteriors i el seu sistema de control de pas mitjançant tres aspes giratòries motoritzades de control.
L'usuari s'introdueix en l'espai entre aspes i una vegada autoritzat el pas amb un lleuger impuls el panell gira automàticament i permet l'accés, quedant les aspes posicionades per a un nou pas.
Les dimensions dels compartiments han estat especialment estudiats per aconseguir un trànsit fluid, ja que permet la circulació d'una persona al ritme normal de caminar, facilitant el flux d'usuaris. Així mateix i gràcies a un disseny especial del mecanisme, a cada pas, queda un compartiment en situació de ser ocupat per un individu, amb posicionament automàtic a posició tancada.
El trànsit estimat en condicions òptimes és de tres segons per persona sense comptar el temps de lectura en aquells casos en què s'utilitzi un lector de targeta.
Estructura en tub rodó d'acer inoxidable AISI-304 o en AISI-316 de 1,5 mm d'espessor i acabat setinat composta de:

Aspa o braç giratori de 3 fulles de vidre security de 10 mm , des del braç a terra. Opcionalment els panells de vidre poden portar un passamà de tub a la part superior així com una nansa per adherència.
Barrera de guia per a la canalització del pas.
Barrera de tancament per evitar el pas d'una altra persona en sentit contrari quan estan girant les aspes.
Mecanisme de control adaptat al funcionament determinat , amb sistema de posicionament automàtic motoritzat de les aspes . Tractaments de les peces i rodaments greixats de per vida.
Placa elèctrica de control on se situa la placa electrònica de maniobra , amb una alimentació a 230 V 50 Hz. Tensió de treball a 24 V amb regleta de connexió per a elements de control i accessoris, fusible, transformador i switches de programació.

TORNAR

COMPARTIR

DESCÀRREGUES

Imprimir

ALTRES PRODUCTES RELACIONATS