Central
d'alarmes
CRA,
connexió

Única central receptora d’alarmes homologada de la comarca d'Osona i comarques veïnes, que funciona 365 dies l’any 24 hores al dia, amb personal tècnic format a l'empresa preparat per gestionar les incidències d’acord amb el que prescriu la normativa vigent.

Gestionem alarmes de robatori, d'incendi, de sabotatges i de talls de corrent. Controlem diàriament l'estat de les instal·lacions, l'estat de les bateries dels detectors autònoms i la temperatura de les cambres de fred.

Servei exclusiu pels nostres clients.

1.

Atenció
permanent
les 24 hores
del dia els
365 dies l'any
Registre
d'incidèndies
i control de
càmeres CTTV
personalitzat
per a cada client

Servei
d'acuda
immediata

Servei d’acuda amb custòdia de claus per part de vigilants de seguretat formats a la pròpia empresa, que procedeixen d’acord amb el que prescriu la normativa vigent.

Servei permanent les 24 hores els 365 dies l'any.

Permet descartar falses alarmes i facilita l'accés a l'interior de l’edifici per part dels cossos de seguretat.

Servei exclusiu pels nostres clients.

2.

Servei d'acuda
les 24 hores
els 365 dies
de l'any

Avís d'auxili i
atracament

Dispositius d’avís d’auxili, que es connecten a la central receptora d’alarmes i permeten donar un senyal d’alarma via GPS i conèixer la localització del dispositiu.

Dispositius d'avís d’atracament, fixes i mòbils, per a particulars o per a instal·lacions de risc com ara joieries, administracions de loteries, etc.

Aquests dispositius es connecten a la nostra central receptora d’alarmes (CRA).

3.

Alarma via GPS
que es connecten
a la CRA

Rondes
de control
d'empreses

Rondes de control d’empreses i d’instal·lacions a través de CTTV o de rondes presencials de vigilants de seguretat formats a la pròpia empresa.

Les rondes presencials es duen a terme amb suport des de la central receptora d'alarmes (CRA).

Servei exclusiu pels nostres clients.

4.

Rondes de control
d'empreses de
de CTTV o rondes
presencials