Detecció
i extinció
d'incendis

Projecte i instal·lació de sistemes de detecció d’incendis que es poden connectar a la nostra central receptora d’alarmes (CRA).

Àmplia gamma de centrals, polsadors, detectors i solucions que ens permeten protegir qualsevol tipus d’edifici en funció de la seva activitat, característiques, el risc i la potència calorífica del material de l’interior.

Sistemes de detecció d’incendi convencionals, autònoms sense fils, tèrmics, termo-velocimètrics i sistemes de detecció de fum per aspiració per gestionar petites i grans instal·lacions des d’un únic punt de control.

Sistemes d’extinció d’incendis manuals i automàtics.

Taller tècnic propi amb personal qualificat.

Sistema de detecció d'incendi per aspiració per a locals on es generin fums.