Parallamps

Estudis tècnics per dimensionar la instal·lació de protecció contra el llamp, en funció del ric, d’acord amb la normativa vigent.

Parallamps amb cobertura de protecció de fins a 100 metres de radi.

Instal·lació del parallamps i de la resta d'elements necessaris per portar l’energia del llamp fins a la presa de terra.

Dispositius de protecció de sobretensions.