Custòdia
de claus

Servei de custòdia de claus als abonats connectats a la nostra central receptora d'alarmes, per poder accedir a les instal·lacions en cas d'emergència o per realitzar rondes de vigilància.

Les claus estan guardades dins d'una cambra cuirassada amb control d'accés i estan organitzades numèricament mitjançant un programa informàtic d'alta seguretat que registra l'entrada i sortida de claus.