Portes Automàtiques PM 200S

Ref: CA-PT-S200

DESCRIPCIÓ

Portell motoritzat de funcionament bidireccional que forma un passadís amb mesures adequades per al pas de persones amb mobilitat reduïda o que van en cadires de rodes. El tancament es realitza mitjançant un panell batent de vidre.
Un cop rebuda l'ordre d'obertura aquest es desplaça de forma automàtica cap endavant segons el sentit de pas i un cop realitzat el mateix es tanca segons temporització.
Disposa de sistema de seguretat evitant el cop en cas d'obstrucció del gir del panell abans de finalitzar el seu cicle.
Estructura en forma de tub en planxa d'acer inoxidable AISI-304 o AISI-316, de 1,5 mm d'espessor i acabat setinat, composta per:

Característiques
Tub central on s'allotja el mecanisme, el motor i l'electrònica. Part de l'estructura és amovible per a les tasques d'instal·lació i manteniment.
Panell batent format per un vidre security de 10 mm de gruix, transparent o vaig fumar que s'obre a 90º deixant el passadís totalment lliure sense obstacles per al pas.
Subjecció al sòl a través de la platina de la base mitjançant cargols amb tacs químics o d'expansió. Segons el tipus de sòl pot col·locar-se una base encastada de subjecció.
Conjunt electromecànic comprenent: Motor, reductor planetari engreixat de per vida.
Placa electrònica de control.

TORNAR

COMPARTIR

DESCÀRREGUES

Imprimir

ALTRES PRODUCTES RELACIONATS