Conversor WIEGAND WIM

Ref: CA-CONV-MAT-WG

DESCRIPCIÓ

El WIM o mòdul d'integració Wiegand assegura una integració transparent en el sistema de control d'accessos sense necessitat de realitzar desenvolupaments addicionals per a la gestió de matrícules alfanumèriques. El WIM permet que l' ANPR llegeixi un matrícula i aquesta sigui enviada al sistema com un ID Wiegand, d'aquesta manera tant el conductor com el vehicle tenen el mateix ID, resultant una integració transparent al propietari del sistema.

SOFTWARE SCCAU NPR
SCCAU-NPR és un programari capaç de controlar fins a 8 vials d'un control d'accés utilitzant el sistema de reconeixement de matrícules. Tots els vials es gestionen des d'una sola aplicació. A cada vial haurà instal·lat unes càmeres que ens permetran realitzar totes les captures i gestionar el control d'accés.

El programari ens permetrà el control de cadascun dels vials centralitzant tot el sistema en un sol punt.

Des de l'aplicació SCCAU-NPR guardarem tota la informació de l'estructura de la instal·lació com la descripció i configuració de cada un dels vials. Al mateix temps tindrem el control de tot el relacionat amb els usuaris del sistema, tant els que utilitzessin l'aplicació com els usuaris que simplement utilitzessin el control d'accés. De tots aquests usuaris es guardaran les dades personals juntament amb les matrícules dels seus vehicles, així com el nivell d'accés que tindrà l'usuari.
L'aplicació SCCAU-NPR també manté un registre dels esdeveniments que s'han portat a terme pels usuaris a través dels diferents vials permetent realitzar filtrats per fer cerques per usuari, data, vial, etc ...

TORNAR

COMPARTIR

DESCÀRREGUES

Imprimir

ALTRES PRODUCTES RELACIONATS